Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Η αίτηση που καταθέσαμε στο πλαίσιο του Προγράμματος <<ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ>> του Άξονα 2.3 ”Ψηφιοποίηση των Επιχειρήσεων”, της Δράσης 16706 ”Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων”, του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, εγκρίθηκε για χρηματοδότηση. Τη σχετική Απόφαση μπορείτε να τη βρείτε στην ιστοσελίδα της Δράσης (https://digitalsme.gov.gr), του Φορέα μας (https://www.ktpae.gr/), καθώς και στο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (https://diavgeia.gov.gr/) με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτσης (ΑΔΑ: Ψ3Κ1469Η4Σ-ΔΩΒ).

Share this post

Ξεκινήστε να πληκτρολογείτε και πατήστε Enter για αναζήτηση

Shopping Cart

Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο