Φυσικό αέριο: η «χρυσή τομή» εξοικονόμησης ενέργειας και χρημάτων

  • Η έννοια της «Ενέργειας»:

Η ενέργεια είναι η δυνατότητα παραγωγής έργου και η αιτία όλων των αλλαγών που πραγματοποιούνται στο περιβάλλον. Η ύπαρξη και εξέλιξη της ανθρωπότητας είναι στενά συνδεδεμένη με τη χρήση της ενέργειας.

Κατά τον περασμένο αιώνα συντελέστηκε μία από τις εντονότερες παρεμβάσεις του ανθρώπου στο περιβάλλον. Η ασυδοσία του ως προς τη χρήση της ενέργειας στην προσπάθειά του να καθυποτάξει τα πάντα και να τα ελέγξει σύμφωνα με τη βούλησή του, τον έφερε αντιμέτωπο με τις αρχές και τους νόμους που διέπουν και υπερασπίζονται τη φύση και το περιβάλλον. Έκτοτε δημιουργήθηκε η ανάγκη μείωσης της αλόγιστης κατανάλωσης των συμβατικών μορφών ενέργειας και η υιοθέτηση μέτρων για την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

  • Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια και στην αυτοκινητοβιομηχανία

Αυτό το γεγονός επηρέασε αρχικά τον τρόπο δόμησης των κτηρίων, καθώς ένας από τους μεγαλύτερους καταναλωτές ενέργειας είναι ο κτηριακός. Η θερμομονωτική προστασία ενός κτηρίου, τα ενεργειακά αποδοτικά συστήματα για θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό χρήσης και οι τεχνικές παθητικής ψύξης του συμβάλουν σημαντικά στη βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς του κτηρίου. Με γνώμονα την επίτευξη ενός άνετου εσωκλίματος χωρίς μεγάλη κατανάλωση ενέργειας και εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, ο σχεδιασμός των συστημάτων που εξασφαλίζουν την παροχή ενέργειας σε ένα κτήριο προσανατολίζεται στην αύξηση του βαθμού αποδοτικότητας και στην χρήση του φυσικού αερίου ως του αποτελεσματικότερου και λιγότερο επιβαρυντικού ορυκτού καυσίμου.

Από την άλλη, η ανάγκη για περιορισμό της κατανάλωσης των συμβατικών μορφών ενέργειας είναι αδύνατο να αφήσει ανεπηρέαστη τη βιομηχανία αυτοκινήτων και κατά συνέπεια τον τρόπο κίνησης των μέσων μεταφοράς.Οι κατασκευαστές και σχεδιαστές αυτοκινήτων προσπαθούν να μειώσουν την επίδραση των οχημάτων στο περιβάλλον και ένας τρόπος για να το πετύχουν αυτό είναι να τα κατασκευάζουν πιο αποτελεσματικά στη χρήση καυσίμων, καθώς όσο λιγότερα καύσιμα, τόσο λιγότερα CO2 εκπέμπουν. Το φυσικό αέριο αποτέλεσε και αποτελεί την πιο επιτυχημένη και αποτελεσματική εκδοχή της παραπάνω θεωρίας.

  • Ο ρόλος του φυσικού αερίου στη θέρμανση και στην κίνηση

Το φυσικό αέριο αποτελεί την καθαρότερη πηγή πρωτογενούς ενέργειας μετά τις ανανεώσιμες μορφές και το πλέον οικολογικό καύσιμο θέρμανσης των κτηρίων και κίνησης των οχημάτων. Η καύση του σε σχέση με αυτή των άλλων καυσίμων έχει λιγότερο επιβλαβείς συνέπειες για το περιβάλλον καθώς το μέγεθος των εκπεμπόμενων ρύπων είναι σαφώς μικρότερο σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα, ενώ η βελτίωση του βαθμού απόδοσης μειώνει τη συνολική κατανάλωση καυσίμου περιορίζοντας την ατμοσφαιρική ρύπανση. Συγκεκριμένα για την κίνηση, οι κινητήρες φυσικού αερίου παράγουν 25% λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα σε σύγκριση με τους κινητήρες που λειτουργούν με βενζίνη, και επιτυγχάνουν 95% μείωση στις εκπομπές μονοξειδίου του άνθρακα, 80% μείωση στις εκπομπές υδρογονανθράκων και 30% μείωση στα οξείδια του αζώτου. Επιπλέον, παράγουν 35% λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα από τους κινητήρες πετρελαίου.

Παράλληλα, το φυσικό αέριο εκτός από την εξοικονόμηση ενέργειας και την μείωση των περιβαλλοντολογικών ρύπων επιφέρει και εξοικονόμηση χρημάτων. Αυτό το γεγονός προκύπτει τόσο από την φθηνή τιμή του, που είναι κατά πολύ μικρότερη από

την τιμή των υπόλοιπων καυσίμων, όσο και από τη μεγάλη διάρκεια ζωής, την υψηλή απόδοση και το μικρότερο κόστος συντήρησης που προσφέρει στις συσκευές και στον εξοπλισμό που το υποστηρίζουν. Σχετικά με τα αυτοκίνητα, ο παγκόσμιος μέσος όρος για το κόστος του καυσίμου καταδεικνύει ότι η οδήγηση ενός οχήματος που κινείται με φυσικό αέριο επιτυγχάνει εξοικονόμηση πάνω από το 50% σε σύγκριση με ένα όχημα που κινείται με βενζίνη και εξοικονόμηση που υπερβαίνει το 30% σε σχέση με ένα όχημα που κινείται με πετρέλαιο. Ένα κιλό φυσικό αέριο κίνησης είναι ενεργειακά ισοδύναμο με 1,5 λίτρα βενζίνη, 1,3 λίτρα πετρέλαιο και 2 λίτρα υγραέριο. Επιπλέον, στην περίπτωση της θέρμανσης, το φυσικό αέριο είναι 30% φθηνότερο από το πετρέλαιο και 60% από το ηλεκτρικό ρεύμα.

Το φυσικό αέριο «διεισδύει» γρήγορα στη ζωή των ανθρώπων για να την εξελίξει ποιοτικά και να την προστατεύσει από τους προηγούμενους κακούς χειρισμούς που είχαν αρνητικό αντίκτυπο τόσο στο περιβάλλον όσο και στην τσέπη του καταναλωτή. Αυτή η «στροφή» προς το φυσικό αέριο βρίσκει τόπο σε ένα ευρύ πεδίο εφαρμογών, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα μία επανάσταση στον κτηριακό τομέα και την αυτοκινητοβιομηχανία και «χτίζονται» με γνώμονα τον Άνθρωπο και το Περιβάλλον.

Share this post

Ξεκινήστε να πληκτρολογείτε και πατήστε Enter για αναζήτηση

Shopping Cart

Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο