Natural Gas Technologies

Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον

Εξοικονομώ 2021

Tο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021», είναι το νέο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης  κατοικιών, που αποτελεί το διάδοχο σχήμα των προγραμμάτων «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» και «Εξοικονομώ Αυτονομώ», με συνολικό προϋπολογισμό που ανέρχεται στα 632 εκατ. Ευρώ. 

 Ο σχεδιασμός του Προγράμματος λαμβάνει υπόψη την ολοκληρωμένη προσέγγιση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτηριακό τομέα και έχει ως στόχο: 

 

  • τη μείωση των ενεργειακών αναγκών των κτηρίων και των εκπομπών ρύπων που συμβάλλουν στην επιδείνωση του φαινομένου του θερμοκηπίου 
  • την εξοικονόμηση κόστους για τους πολίτες, τη βελτίωση των καθημερινών συνθηκών διαβίωσης και άνεσης καθώς και, της ασφάλειας και της υγείας των πολιτών κατά τη χρήση των κτηρίων αυτών 
  • την επίτευξη καθαρότερου περιβάλλοντος. 

 

 Το Πρόγραμμα συνίσταται στην παροχή κινήτρων για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτηριακό τομέα, με στόχο τη μείωση των ενεργειακών αναγκών και της κατανάλωσης συμβατικών καυσίμων, στο πλαίσιο της μετάβασης σε ένα «Ενεργειακά Αποδοτικό Σπίτι». 

 Το Πρόγραμμα αφορά σε κτήρια που διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο, χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία και των οποίων οι ιδιοκτήτες πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Ειδικότερα, το Πρόγραμμα περιλαμβάνει πέντε (5) κατηγορίες κινήτρων, στις οποίες οι Ωφελούμενοι εντάσσονται ανάλογα με το εισόδημά τους. Επίσης, προβλέπονται  κίνητρα για παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σε πολυκατοικίες με επιμέρους αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων που περιλαμβάνουν κοινόχρηστες και μη κοινόχρηστες παρεμβάσεις αναβάθμισης αυτών. 

 Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας  και χορηγεί κίνητρα με τη μορφή επιχορήγησης (άμεση ενίσχυση) και επιδότησης τόκων δανείου. Φορέας Υλοποίησης του Προγράμματος είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 

(https://web.tee.gr) 

Εξοικονομώ Αυτονομώ

Tο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ Αυτονομώ», είναι το νέο πρόγραμμα ενεργειακής  αναβάθμισης και αυτονόμησης κατοικιών, που αποτελεί το διάδοχο σχήμα των  προγραμμάτων «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον», με συνολικό προϋπολογισμό που  ανέρχεται περίπου στα 900 εκατ. Ευρώ. 

 

Ο σχεδιασμός του Προγράμματος λαμβάνει υπόψη την ολοκληρωμένη προσέγγιση  παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτηριακό τομέα και έχει ως στόχο: 

 

  • τη μείωση των ενεργειακών αναγκών των κτηρίων και των εκπομπών ρύπων που συμβάλλουν στην επιδείνωση του φαινομένου του θερμοκηπίου 
  • την εξοικονόμηση κόστους για τους πολίτες, τη βελτίωση των καθημερινών συνθηκών διαβίωσης και άνεσης καθώς και, της ασφάλειας και της υγείας των πολιτών κατά τη χρήση των κτηρίων αυτών 
  • την επίτευξη καθαρότερου περιβάλλοντος. 

 

Το Πρόγραμμα συνίσταται στην παροχή κινήτρων για παρεμβάσεις εξοικονόμησης  ενέργειας και ενίσχυσης της ενεργειακής αυτονομίας στον οικιακό κτηριακό τομέα, με στόχο τη μείωση των ενεργειακών αναγκών και της κατανάλωσης συμβατικών καυσίμων, στο πλαίσιο της μετάβασης σε ένα «Έξυπνο Σπίτι». 

 

Το Πρόγραμμα αφορά σε κτήρια που διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό  έγγραφο, χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία και των οποίων οι ιδιοκτήτες πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Ειδικότερα, το Πρόγραμμα περιλαμβάνει πέντε (5)  κατηγορίες κινήτρων, στις οποίες οι Ωφελούμενοι εντάσσονται ανάλογα με το εισόδημά τους. Επιπλέον κίνητρο δίνεται στις λιγνιτικές περιοχές της χώρας, ως ρήτρα δίκαιης  μετάβασης. Επίσης, προβλέπονται  κίνητρα για παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σε πολυκατοικίες με επιμέρους αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων που περιλαμβάνουν κοινόχρηστες και μη κοινόχρηστες παρεμβάσεις αναβάθμισης αυτών, ενώ προβλέπεται ειδική κατηγορία κινήτρων για αυτοτελείς παρεμβάσεις ενεργειακής  αναβάθμισης μόνο των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας, χωρίς δηλαδή, να συμπεριλαμβάνονται παρεμβάσεις στα διαμερίσματα. 

Έναρξη υποβολής αιτήσεων από 11.12.2020 

Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ΄ οίκον ΙΙ»

Τι είναι, ποια η πραγματική συνεισφορά του και ποια τα βήματα υλοποίησής του.

Τι είναι

Το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ΄ οίκον ΙΙ» σχεδιάστηκε με γνώμονα την εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα και προϋποθέτει μία σειρά ενεργειών που καθιστούν το κτίριο ενεργειακά αποδοτικότερο.

Βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται ώστε να ενταχθεί η κατοικία σας στο Πρόγραμμα είναι να:

➢ Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.

Υφίσταται νόμιμα, δηλαδή φέρει οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο.

Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 26/11/2017, σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.

➢ Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

Να πληροίτε τα εισοδηματικά κριτήρια (ατομικό εισόδημα έως 40.000 € και οικογενειακό εισόδημα έως 50.000 €)

Οι παρεμβάσεις που είναι επιλέξιμες από το Πρόγραμμα ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

1. Αντικατάσταση κουφωμάτων

2. Τοποθέτηση /αναβάθμιση θερμομόνωσης

3. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης

4. Σύστημα ΖΝΧ με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

Σημειώνεται ότι κάποιο ποσοστό από τον επιλέξιμο προϋπολογισμό παρεμβάσεων επιχορηγείται από το Ταμείο του προγράμματος ανάλογα με τα εισοδηματικά κριτήρια και τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων, και επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα άτοκου δανεισμού ή/και ιδίων κεφαλαίων προκειμένου να καλύψετε το υπόλοιπο του κόστους των απαιτούμενων παρεμβάσεων.

Ποια η πραγματική συνεισφορά του

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα-ευεργέτημα τόσο για την εξοικόνομηση ενέργειας όσο και την εξοικονόμηση χρημάτων. Με το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ΄ οίκον ΙΙ» επιτυγχάνεται:

η αναβάθμιση της κύριας κατοικίας σας και η ευχάριστη διαμονή σε κλίμα θερμικής άνεσης,

η συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος λόγω της εξοικονομούμενης ενέργειας,

η συνεισφορά στην «τσέπη» του ωφελούμενου καθώς αφ’ ενός δεν επιβαρύνεται με τα κόστη των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων, των δαπανών για τυχόν μελέτες και άδειες και των υπηρεσιών Συμβούλου Έργου που διαχειρίζεται την αίτηση και είναι υπεύθυνος για την ορθή διεκπαιρέωσή της και αφ’ ετέρου το πρόγραμμα τού επιχορηγεί ένα χρηματικό ποσό για το κόστος των παρεμβάσεων που ανέρχεται έως και το 70% του επιλέξιμου προϋπολογισμού. Επιπλέον, με τις παρεμβάσεις που γίνονται μειώνεται η ενεργειακή κατανάλωση του κτιρίου με αποτέλεσμα την οικονομική ελάφρυνση που σχετίζεται με την θέρμανση και την ψύξη του εσωτερικού χώρου.

η εύκολη και άκοπη υλοποίηση των εργασιών λόγω της παρουσίας του Συμβούλου Έργου ο οποίος είναι υπεύθυνος για την υποβολή της αίτησης, την παρακολούθηση της υλοποίησης των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και την ολοκλήρωση του έργου συμπεριλαμβανομένης της προσκόμισης των δικαιολογητικών έως την τελική εκταμίευση.

Ποια τα βήματα υλοποίησής του

1. Υπολογισμός της ενεργειακής κατηγορίας του κτιρίου που προκύπτει από την έκδοση του Α΄ ΠΕΑ

2. Υποβολή της αίτησης για την συμμετοχή στο πρόγραμμα και συμπλήρωση όλων των απαραίτητων στοιχείων

3. Έλεγχος από το πληροφοριακό σύστημα σχετικά με την πληρότητα των καταχωρήσεων. Εφόσον η αίτηση δεν έχει ελλείψεις, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει οριστικά την αίτησή του λαμβάνοντας στη συνέχεια μοναδικό εξαψήφιο ακέραιο αριθμό πρωτοκόλλου (στάδιο οριστικής υποβολής αίτησης)

4. Επιλογή από τον ενδιαφερόμενο του τρόπου πληρωμής. Ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει την αρχική αίτηση με ή χωρίς δάνειο. Στην περίπτωση χορήγησης ο ίδιος επιλέγει τον Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό που επιθυμεί για να διενεργηθεί έλεγχος της πιστοληπτικής του ικανότητας.

5. Επιλογή προμηθευτών και αναδόχων για την διεκπαιρέωση των επιλεγμένων περεμβάσεων

6. Υλοποίηση των παρεμβάσεων

7. Υπολογισμός της νέας ενεργειακής κατηγορίας του κτιρίου, που προκύπτει από την έκδοση του Β΄ ΠΕΑ

8. Επισύναψη των παραστατικών δαπανών και των λοιπών δικαιολογητικών που απαιτεί το πρόγραμμα για να εξακριβώσει την πραγματοποίηση των εργασιών

9. Έλεγχος των δικαιολογητικών από το πρόγραμμα και διαμόρφωση του τελικού συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του έργου

10. Καταβολή των ιδίων κεφαλαίων από τον Ωφελούμενο μέσω τραπέζης για την εξόφληση του χρηματικού ποσού που του αναλογεί

11. Διαπίστωση των πλωρωμών από το πρόγραμμα και καταβολή της επιχορήγησης για την εξόφληση των επί πιστώσει παραστατικών δαπανών (αναδόχων / προμηθευτών κλπ) και του ποσού που του αντιστοιχεί για τα εξοφλημένα παραστατικά δαπάνης (πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης).

Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον

Στα πλαίσια του ήδη διαδεδομένου προγράμματος επιδότησης εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών, η εταιρεία μας αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την διαδικασία κατασκευαστικά αλλά και διεκπεραιωτικά.

Με καινοτόμες ενεργειακές λύσεις, εξειδικευμένη εμπειρία στα συστήματα φυσικού αερίου και τον αυτοματοποιημένο συνδυασμό τους με ΑΠΕ.

Ποιος είναι ο ρόλος της εταιρείας μας

Η Natural Gas Technologies είναι τεχνική κατασκευαστική εταιρεία με συνεχή παρουσία στον χώρο των ενεργειακών αναβαθμίσεων στον οικιακό κτιριακό τομέα και εμπειρία στην έγκαιρη και αξιόπιστη διεκπεραίωση της συνολικής διαδικασίας που προβλέπεται από όλες τις προσκλήσεις των προγραμμάτων «Εξοικονόμησης κατ΄οίκον».

Ειδικότερα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει:

✓ την ενεργειακή επιθεώρηση του ακινήτου, εκδίδοντας με επιμέλεια και τεχνογνωσία το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης το οποίο χαρακτηρίζει την ενεργειακή κατανάλωση του κτηρίου/κτηριακής μονάδας και προσδιορίζει την ενεργειακή του κλάση
✓ την προμήθεια των υλικών και των συστημάτων που απαιτούνται για την ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου καθώς και την κατασκευή των αντίστοιχων έργων-ενεργειακών παρεμβάσεων με εξειδικευμένα και επιμελή συνεργεία
✓ το διεκπεραιωτικό – γραφειοκρατικό μέρος που επιφέρει η συμμετοχή στο πρόγραμμα ως Σύμβουλος Έργου, με συνέπεια και αμεσότητα σε κάθε στάδιο της διαδικασίας μέχρι και την τελική εκταμίευση.

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως για το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ΄ οίκον» και για όλες τις διάδοχες προσκλήσεις αυτού μέχρι σήμερα, έχουμε αναλάβει την διεκπεραίωση 173 ενεργειακών αναβαθμίσεων.

Ξεκινήστε να πληκτρολογείτε και πατήστε Enter για αναζήτηση

Shopping Cart

Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο