Συμπαραγωγή (ΣΗΘΥΑ)

Η συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας, είναι η πιο επιτυχημένη διεργασία ανάκτησης απορριπτόμενης ενέργειας και για αυτό το λόγο προωθείται και επιδοτείται αντίστοιχα με τις ΑΠΕ. Ουσιαστικά πρόκειται για μια μηχανή κύκλου ΟΤΤΟ της οποίας τις θερμικές απώλειες εκμεταλλευόμαστε για την θέρμανση ή ψύξη χώρων και διεργασιών

Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ανάπτυξη προϊόντων ΣΗΘΥΑ και μικρό-ΣΗΘΥΑ με πηγή ενέργειας το φυσικό αέριο. Υποστηριζόμενοι από την υψηλή τεχνογνωσία μας πάνω στους  κινητήρες αερίου για τα οχήματα, μπορούμε να σας παρέχουμε πλήρη υποστήριξη ενός τέτοιου συστήματος από κλίμακα ενός διαμερίσματος μέχρι μιας ξενοδοχειακής μονάδας