Προηγμένα συστήματα Φ/Α & ΑΠΕ

Η εταιρεία μας, έχοντας εξειδικευμένη τεχνογνωσία στο αντικείμενο του φυσικού αερίου και των σύγχρονων συστημάτων ΑΠΕ (ηλεκτρικές & αεριοκίνητες αντλίες θερμότητας, ηλιακά θερμοδυναμικά, ηλιακή ψύξη κλπ.), αναλαμβάνει την μελέτη και υλοποίηση προηγμένων εγκαταστάσεων σε κτήρια κατοικίας και τριτογενούς τομέα, με στόχο την μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων από όλες τις διαθέσιμες πηγές της κάθε εφαρμογής.