Εργοστασιακά οχήματα διπλού καυσίμου

Συμπληρώνοντας την παρεχόμενη υπηρεσία σχεδιασμού και εξορθολογισμού της διαχείρισης του κόστους λειτουργίας ενός στόλου οχημάτων, η εταιρεία μας, έχοντας πρόσβαση στην ιταλική αγορά μεταχειρισμένων οχημάτων, δύναται να παρέχει στον ενδιαφερόμενο πελάτη το κατάλληλο για τις ανάγκες του, εργοστασιακό όχημα διπλού καυσίμου.