Οικιακός ανεφοδιασμός

Ένα ακόμα πλεονέκτημα του CNG είναι η δυνατότητα εγκατάστασης οικιακού συστήματος ανεφοδιασμού (βραδείας πλήρωσης) τροφοδοτούμενο από το δίκτυο χαμηλής πίεσης ενός κτηρίου κατοικίας.

Η εταιρεία μας παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις για κλειστούς και ανοιχτούς χώρους στάθμευσης.