Συστήματα βραδείας πληρώσεως

Βάσει νομοθεσίας ο ιδιωτικός ανεφοδιασμός με CNG, μπορεί να γίνει ακόμα και σε μικρής κλίμακας εγκατάσταση πιο εύκολα και πιο φθηνά, με σύστημα βραδείας πλήρωσης, κατά την διάρκεια του νεκρού χρόνου στάθμευσης των οχημάτων του στόλου.

Μια εγκατάσταση αυτού του είδους δεν περιορίζεται από τον όγκο του στόλου, παρά μόνο από τον διαθέσιμο χώρο και χρόνο στάθμευσης. Τα λειτουργικά κόστη επίσης είναι χαμηλότερα.