Πρατήρια ιδιωτικής χρήσεως

Το μεγάλο πλεονέκτημα των εγκαταστάσεων ανεφοδιασμού με CNG είναι ότι μπορούν να παρέχουν τον απόλυτο έλεγχο στη διαχείριση καυσίμων στις επιχειρήσεις με μικρό ή μεγάλο στόλο οχημάτων. Η εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήματος διαφέρει ως προς το πρατήριο δημοσίας χρήσεως, μόνο ως προς την απουσία μετρητή καυσίμου λιανικής.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει πέραν των εργασιών αδειοδότησης, μελέτης και εγκατάστασης, όλη την οικονομοτεχνική ανάλυση επένδυσης και απόσβεσης σύμφωνα με τις παρούσες και μελλοντικές ανάγκες του πελάτη.