Εταιρικό προφίλ

Η εταιρεία NATURAL GAS TECHNOLOGIES, αποτελεί μια συμμαχία νέων μηχανικών, που ξεκίνησε το 2012. Από την ίδρυσή της έως σήμερα έχει καταφέρει να διαμορφώσει ένα απολύτως εξειδικευμένο πεδίο δραστηριοτήτων, πρωτοπόρο και εξαιρετικά καινοτόμο για τα ελληνικά δεδομένα. Οι εξειδικευμένοι τομείς που δραστηριοποιείται είναι

  • Το πεπιεσμένο φυσικό αέριο CNG και οι τεχνολογίες ανεφοδιασμού και οχημάτων που το αφορούν
  • Τα προηγμένα ενεργειακά έργα κτηρίων με καύσιμο το φυσικό αέριο και τον συνδυασμό του με τις ΑΠΕ
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες οικονομοτεχνικού – ενεργειακού σχεδιασμού μεταφορών και κτηρίων

Αποτελούμε επίσης, αποκλειστικό διανομέα στην Ελλάδα των ιταλικών εταιρειών M.T.M. srl & Ecomotive Solutions srl