Δημόσιο πρατήριο

βασισμένοι στην τεχνογνωσία και την εμπειρία της ιταλικής αγοράς, όπου βρίσκονται σε λειτουργία πάνω από 1000 πρατήρια CNG