Ιδιωτικός ανεφοδιασμός

πρωτοποριακές εφαρμογές ανεφοδιασμού CNG για ιδιωτικούς στόλους